Z dniem 30.09.2007 Instytut zakończył realizacją projektu Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych

Wykonawca projektu:
Instytut Logistyki i Magazynowania - wiodący doradca logistyczny w Polsce

Z projektu skorzystało 470 przedsiębiorstw z Wielkopolski

Zorganizowano 8 warsztatów:

  • Dobór modelu zarządzania zapasami,
  • Optymalizacja sieci dystrybucji
  • Optymalizacja powierzchni magazynowej
  • wykorzystanie automatycznej identyfikacji,
    w których udział wzieło 500 uczestników

Przeprowadzono 400 konsultacji w zakresie spedycji i logistyki.

 

  • Transfer wiedzy o innowacjach i know-how w obszarze logistyki oraz wzmocnienie postaw innowacyjnych wśród przedsiębiorstw w Wielkopolsce.
  • Zwiększenie zdolności do wprowadzania innowacji i kwalifikacji kadr w zakresie wykorzystania najnowszej wiedzy opartej o nowoczesne technologie, urządzenia, systemy informatyczne i organizację pracy.

 

 

 
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych - budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.